Privacy Statement Van Hoof Groep

Goed geregeld.

Inleiding
De websites en e-mailnieuwsbrieven van de Van Hoof Groep worden door vele geïnteresseerden bezocht en bekeken. Het beschermen van hun persoonsgegevens nemen we bij Van Hoof Groep zeer serieus. In deze privacyverklaring lees je hoe wij ermee omgaan.

Verantwoordelijke bij Van Hoof Groep
Van Hoof Groep wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Van Hoof Groep is gevestigd aan Stikker 19, 5721 VD Asten en is telefonisch bereikbaar via +31 (0)40 201 87 19. Per mail zijn we bereikbaar via info@vanhoofgroep.nl. Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Van Hoof Groep worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites of aanverwante online diensten. De functionaris gegevensbescherming van Van Hoof Groep is mevrouw Janske Thijs en is te bereiken via eerdergenoemde contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij jouw gegevens?
Van Hoof Groep verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. Om je per e-mail(nieuwsbrief) te informeren over nieuwe diensten en algemeen nieuws van Van Hoof Groep. Dit doen wij alleen indien je vooraf toestemming hebt gegeven.
 2. Voor het afhandelen van vragen, de aanvraag van offertes of het in behandeling nemen van klachten. Dit kan zowel via de website, schriftelijk, telefonisch of per e-mail.
 3. Voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit.
 4. Wanneer je contact met ons opneemt met vragen, opmerkingen, klachten of omtrent jouw rechten. Dit kan telefonisch zijn, maar je kunt ons ook via e-mail benaderen, het contactformulier invullen, meedoen aan enquêtes en/of onderzoek, je aanmelden voor onze (e-mail)nieuwsbrief of ons via social media bereiken.
 5. Om te kunnen voldoen aan de wettelijke, fiscale verplichtingen die op Van Hoof Groep rust.
 6. Voor de ontwikkelingen van nieuwe diensten specifiek gericht op onze dienstverlening of het verbeteren ervan.
 7. Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met jou gesloten overeenkomst.
 8. Daarnaast is Van Hoof Groep op grond van een gerechtvaardigd belang gerechtigd om je te informeren over nieuwe producten en diensten, waarbij wij rekening proberen te houden met jouw voorkeuren op basis van aangeschafte of afgenomen producten en/of diensten, jouw interesses op basis van met jouw toestemming vastgelegd gebruik van onze (mobiele) website (inclusief eventuele gebruikte apps of social-media-kanalen).

Van wie verwerkt Van Hoof Groep persoonsgegevens?
Van Hoof Groep verwerkt de persoonsgegevens van (voormalig) klanten, prospects, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geïnteresseerden. Wie ontvangen de persoonsgegevens? Van Hoof Groep verstrekt de verkregen persoonsgegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en onze organisatie. Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten.

Hierin is bepaald welke activiteiten ze in opdracht en onder gezag en instructie van Van Hoof Groep mogen uitvoeren. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij jouw gegevens nooit aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.

Hoe zit het met de e-mail(nieuwsbrief)?
Wil je door Van Hoof Groep op de hoogte gehouden worden rondom nieuwe producten, diensten en acties, dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, dan zullen wij deze periodiek toezenden. Deze toestemming kun je altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in onze e-mailnieuwsbrief of door een e-mail te sturen aan: info@vanhoofgroep.nl onder vermelding van ‘afmelding nieuwsbrief’.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Van Hoof Groep hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens; 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Financiële gegevens; 7 jaar conform de hiervoor wettelijk gelden termijn.
 • Transactiegegevens (afgenomen producten en diensten); 5 jaar.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling.
 • Blokkering van uw gegevens: zolang wettelijk voorgeschreven is om uitvoering te geven aan jouw verzoek tot blokkering.

Organisatorische en technische beveiliging
Van Hoof Groep heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen en protocollen opgesteld om verkregen (persoons)gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze informatie. Deze maatregelen worden met enige regelmaat tegen het licht gehouden, en geactualiseerd als dat nodig blijkt.

Alleen geautoriseerde medewerkers van Van Hoof Groep hebben toegang tot de (persoons)gegevens en wordt alleen toegestaan indien dit nodig is voor het uitvoeren van hun functie. Onze moderne website is dusdanig beveiligd dat persoonsgegevens en aanvragen via een beveiligde verbinding (HTTPS) aan onze organisatie worden verzonden.

Dit zijn jouw rechten
Iedereen over wie Van Hoof Groep persoonsgegevens verwerkt, heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien. Mocht blijken dat jouw gegevens niet juist zijn, dan kun je deze gegevens door Van Hoof Groep laten corrigeren. Ook heb je recht op gegevensoverdracht. Dit betekent dat de gegevens die Van Hoof Groep verwerkt na jouw toestemming of op basis van de overeenkomst, aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen.

Wil je gegevens in het geheel laten verwijderen, dan kun je dit laten weten aan onze organisatie. Wij zullen jouw gegevens dan verwijderen vanaf het moment dat er geen sprake is van nog na te komen (financiële) verplichtingen. Als je een beroep wilt doen op een van jouw rechten, dan kan dat eenvoudig door een e-mail te sturen aan: info@vanhoofgroep.nl onder vermelding van inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht. Van Hoof Groep zal ervoor zorgen dat jouw verzoek binnen de hiervoor wettelijk vastgestelde termijn wordt afgehandeld.

Gegevens uitsluiten voor marketingdoeleinden
Indien je door Van Hoof Groep niet meer op de hoogte wilt worden gehouden van relevante producten en diensten of acties, dan kun je dit laten weten door een e-mail te sturen aan info@vanhoofgroep.nl onder vermelding van “Blokkering”. Wij zullen jouw contactgegevens dan blokkeren, zodat je niet meer door onze organisatie wordt benaderd.

Zo zetten wij social media in
Onze organisatie is altijd op zoek naar de dialoog over onze organisatie, diensten en activiteiten. Dit doet Van Hoof Groep via het web en (eigen) social-media-kanalen, om zo klanten, geïnteresseerden en reguliere bezoekers te bereiken. Het doel van het social-media-beleid is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media gesteld worden, te beantwoorden. Wij volgen hiervoor het internet en social-media-kanalen, zoals LinkedIn, Facebook, Twitter en blogs. Hierbij spannen wij ons in om feeds op deze kanalen te volgen, actief deel te nemen en/of proactief in te gaan en individuele, relevante vragen en opmerkingen te beantwoorden.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren, kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. Het kan voorkomen dat bij het deelnemen aan feeds en het beantwoorden van vragen of het reageren op opmerkingen, wij (persoons)gegevens vastleggen. Deze zullen uiteraard in overeenstemming met deze privacyverklaring worden verwerkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social-media-kanalen of de content erop. Indien je vragen of opmerkingen hebt, kun je contact met ons opnemen via info@vanhoofgroep.nl.

Gebruik van cookies
Van Hoof Groep maakt bij het aanbieden van haar diensten op de website gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van jouw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat. Onze organisatie maakt gebruik van (Google) analytics om inzicht te krijgen in de vraag hoe bezoekers onze website bereiken en hoe de website wordt gebruikt.

In verband daarmee worden via onze website cookies geplaatst. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zonder dat jouw IP-adres wordt doorgegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan die informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt.

De cookies die Google Analytics plaatst:
Een cookie die jouw browser een ID geeft. Via dit ID worden de unieke paginabezoeken berekend, maar er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld. Aangezien het ID niet vaak hoeft te wijzigen heeft deze een duur van 2 jaar. Een cookie die de sessie van de gebruiker aan duidt. Als je bijvoorbeeld ’s morgens van 9 tot 10 uur de website bezoekt, dan telt dit als één sessie. Wanneer je ’s middags om 3 uur nog een keer de website bezoekt, is dit een nieuwe sessie. Omdat je tussendoor kunt pauzeren, voordat een nieuwe sessie wordt gestart, staat dit cookie op 30 minuten. Een cookie houdt tevens bij waar je vandaan bent gekomen (via een zoekmachine, een link op andere website of rechtstreeks). Dit cookie wordt geüpdatet per pagina-weergave en heeft een duur van 6 maanden. Tenslotte wordt een cookie geplaatst om de verzoeksnelheid te vertragen. Dit cookie heeft een duur van 10 minuten.

Cookies verwijderen
Natuurlijk kun je de cookies die op jouw computer, laptop, smartphone worden geplaatst, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de browser die je gebruikt. Raadpleeg jouw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Andere websites
Op vanhoofgroep.nl kun je links naar andere websites vinden. Van Hoof Groep kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw persoonsgegevens door die partijen. Lees hiervoor het privacybeleid, indien aanwezig, van de website die je via vanhoofgroep.nl bezoekt.

Klachten?
Als je vindt dat de Van Hoof Groep in strijd handelt met dit privacybeleid of geldende privacy wetgeving, dan wel onzorgvuldig omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je altijd een klacht bij ons indienen via info@vanhoofgroep.nl. Uiteraard nemen wij uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling om te zorgen dat jouw klacht wordt opgelost. Indien je van mening bent dat jouw klacht niet naar tevredenheid door ons is opgelost, heb je het recht om met jouw klacht naar de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) te stappen.

Vragen staat vrij
Indien je na het lezen van het privacybeleid vragen en/of opmerkingen heeft, dan kun je contact opnemen met ons via info@vanhoofgroep.nl of via telefoonnummer +31 (0)40 201 87 19

Wijzigingen
Van Hoof Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren je om deze pagina met regelmaat te bezoeken of er wijzigingen zijn aangebracht. Belangrijke wijzigingen in de verwerking van jouw persoonsgegevens of in het privacybeleid zullen wij tevens kenbaar maken via de website www.vanhoofgroep.nl en andere communicatiekanalen.

Laatste wijziging: 23/04/2019

Deze website gebruikt cookies

Welkom op de website van de Van Hoof Groep. We gebruiken zelf functionele en analytische cookies om onze website goed te laten werken. Meer weten over cookies?